Güncel Makale ve Blog Yazıları

Eğitim Kurumları Mizmer Miterya Eğitim Modelini Tercih Ediyor

Eğitim kalitesini artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına etkili yaklaşım ve çözümler üretebilmek için bireysel farklılıkları gerçekçi ve doğru bir zeminde tespit edebilecek bir bakış açısına ihtiyaç bulunmaktadır. Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak geliştirilen Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik yaklaşımı; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireyin algı, motivasyon ve […]

Bireysel Farklılıkları Fark Eden Ebeveyn

Aynı ailede doğmuş, büyümüş, aynı okula gitmiş iki kardeş bile birbirinden ne kadar farklı özelliklere sahip, değil mi? Biri temizliğe ve düzene oldukça önem veriyorken, diğeri dağınıklığın içinde kendi düzenini kuruyor. Biri yaşadığı olaylara oldukça mantıklı bir pencereden bakarken, diğeri daha duygusal yaklaşıyor. Bu durumun temelinde “bireysel farklılıklar” dediğimiz, her bireyi diğerinden ayıran ve biricik […]

Dokuz Tip Mizaç Modeline Göre İnternet Bağımlılığı

Teknolojinin ve internetin gelişmesi hayatımıza birçok kolaylık getirdi. Ancak son zamanlarda özellikle çocuklar internet kullanımını aşırıya kaçırarak, gündelik yaşamı ikinci plana atabildiklerini gözlemliyoruz. Sosyal medyadan e-ticaret sitelerine, bilgi forumlarından oyunlara kadar her şey çok faydalı olabildiği gibi kontrolun kaybedilmesiyle zararlı olmaya başlayabilir. İşte, tam da bu noktada devreye internet bağımlılığı giriyor. Her bağımlılık gibi internet […]

Çocukların Gelişim Süreçlerini Takip Etmek İçin Yapılması Gerekenler

Çocukların gelişim süreçlerinin takip edilmesi ebeveynler ve eğitimciler için oldukça önemlidir. Bu haftaki yazımızda ebeveynlerin, çocukların gelişim süreçlerini nasıl takip edebileceklerine ilişkin kısa bir bilgilendirme yapmak istedik. Çocukların gelişim süreçlerinin değerlendirilmesi için yapılan test ve ölçeklerin neler olduğuna gelin birlikte bir göz atalım… 0-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN: Denver Gelişim Testi: Çocukların; kişisel-sosyal gelişimleri, ince-kaba motor […]