Miterya Hakkında

Mizaç Temelli Eğitim Uygulaması
Miterya Hakkında

MİTERYA, yapısal bireysel farklılıkları tespit edip kişiye özgü gelişimi izlemeyi sağlayan bir yazılım sistemidir. Öğrencilerin yapısal bireysel farklılıklarını mizaç ve zihinsel yetenek temelinde tespit eder. Bu farklılıkların gelişimini; kişilik, sosyal beceri, değerler, küresel ve evrensel yaşam becerileri parametreleri ve zihinsel yetenek üzerinden takip eder.
Sadece öğrenci odaklı olmayıp eğitimciler ve veliler için de raporlar sağlayan MİTERYA, okul ortamında eğitim, rehberlik ve  danışmanlık hizmetlerini bütüncül bir biçimde kullanıcılara sunar.

Miterya Tanıtım

Miterya uygulamasında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı olmak üzere toplam 1200’den fazla rapor çeşitliliği bulunur.

Miterya Yaklaşımı

Bilimselliği ortaya konmuş Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak; eğitimde etkili ve kolay uygulanabilir yöntemler sunar. Öğrencilerin olumlu potansiyellerini açığa çıkartmaları ve sahip olmadıkları özellikleri sonradan sentetik/edimsel olarak kazanmaları için yol gösterir.

Mizaç testinin sonucunda kullanıcının yapısal bireysel farklılıklarını tespit edip potansiyellerini ortaya çıkarmaya yönelik detaylı raporlar sunar. Kişinin güçlü ve zayıf yönlerini, stres ve rahatlama oluşturan durumlar ile stres ve rahatlama durumundaki davranışsal özelliklerini belirler. Aynı zamanda mizaç tipinin aile, sosyal ve okul yaşamına yansımalarını, kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hakkında yol gösterici püf noktalarını ve ailelerin uygulamasına yönelik önerileri ortaya koyar.

Öğrencilerin bireye özgü zihinsel yeteneklerini keşfetmek ve zihnin bireysel farklılıklara uygun dengeli gelişimini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Öğrencilerin öne çıkan/baskın ve çekinik zihinsel yetenek alanlarını belirler ve zihnin bütüncül gelişimine yönelik öneriler sunar.

Kişilik Gelişimi, Sosyal Beceri Gelişimi, Küresel Yaşam Becerileri, Evrensel Yaşam Becerileri ve Davranışsal Değer Takibi alt başlıkları bulunmaktadır. Kişlilik Gelişimi Modülü’nde amaç bireylerin harmonik, dengeli ve sağlıklı bir kişilik gelişimine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Sosyal Beceri Gelişimi Modülü’nde amaç öğrencilerin yaş gruplarına ve doğal potansiyellerine göre sosyal beceri alanlarında sağlıklı bir gelişim yakalayabilmektir. Küresel Yaşam Becerileri Modülü günümüz dünyasına aktif ve etkin bir biçimde ayak uydurabilmek için gerekli olan küresel yaşam becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Evrensel Yaşam Becerileri Modülü ise öğrencilerin yaş gruplarına göre hayata geçirilmesi beklenen evrensel yaşam becerilerinin farkındalıkla ortaya koyulmasını amaçlar. Davranışsal Değer Takibi Modülü’nün amacı öğrencinin doğal değerleri farkındalık seviyesinde hayata geçirmesine, edinsel ve evrensel değerleri ise kazanmasına yardımcı olmaktır.

Okuldaki tüm öğrencileri çok kısa bir süre içinde ve kolayca tanıma, bireysel farklılıkları tespit etme ve onlara en doğru ve etkili şekilde rehberlik etmenin yol haritalarını sunar.
Kişisel Rehberlik başlığı altında öğrencinin sergilemesi beklenen doğal kişilik özellikleri, geliştirebileceği/ kazanabileceği sentetik kişilik özellikleri, potansiyellerini ortaya koymasına yardımcı olabilecek alanlar ve geliştirmesi gereken alanlara dair öneriler yer almaktadır. Akademik Rehberlik başlığı altında öğrencinin yaşına uygun olarak okulu tanıma ve okula uyum süreci, nasıl bir sınıf ortamı aradığı ve öğrenme süreçleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı raporlar sunulmaktadır. Mesleki Rehberlik başlığı altında öğrencilerin “yeteneklerini”, “yatkın olduğu alanları”, “ilgisini yönlendirebileceği alanları” ve “beceriyi” hangi motivasyonla/nasıl kazanabileceğini sunan raporlar bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenlere özel Öğrenci Danışmanlık Listeleri ve Veli Görüşmeleri Bölümleri ile oldukça pratik ve düzenli bir takip sistemi de bu modülde yer almaktadır.

Bu bölümde öğrencilerin geliştirmesi ve kazanması gereken becerilerle ilgili yüzlerce farklı ve tamamen özgün etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler tüm sınıfla ya da birebir öğrenci ile uygulanabilir. Sistem, etkinliklerin planlamasının ve takibinin tek bir ekrandan yapılmasına olanak tanır.

Öğretmenler öğrencilerinin hangi testleri çözdüklerinin, kendileri için belirlenen gelişim haritasının neresinde olduklarının takibini yapabilir.

Sınıf Mevcudu Belirleme:
Saniyeler içinde ve tek tuşla; öğrencilerin mizaç ve zihinsel yetenek özelliklerine göre en etkili öğrenme ortamını sunan uyumlu sınıflar oluşturmayı sağlar.
Sınıf içi oturma düzeni oluşturma:
Öğrencilerin birbirinden öğrenip birbirini geliştirmelerini ve farklılıkların sınıf içinde zenginlik oluşturmasını sağlayacak şekilde; sınıfın fiziki şartları, öğrencilerin mizaç ve zihinsel yetenek özelliklerini gözeterek en uygun oturma düzeni alternatiflerini sunar.